Studiu de caz: G-CLOUD PDF Imprimare Email
Scris de Andrei Ionut Damian   
Marţi, 07 August 2012 15:30

“Implementarea unui sistem de tip Cloud Computing de e-Guvernare - GCLOUD”

 

Pentru acest studiu de caz am decis sa analizam ciclul de viata complet al unui proiect virtual de e-Guvernare denumit in continuare GCLOUD. Am construit pe baza mai multor cazuri de proiecte reale un caz virtual cu urmatoarele constrangeri si ipoteze:

C1.  Destinatia proiectului este de a realiza servicii de guvernare electronica prin comunicarea intre entitati guvernamentale

C2.  Proiectul de e-Guvernare se bazeaza pe tehnologii de ultima generatie din zona Cloud Computing-ului.

C3.  Beneficiarul principal al proiectului (autoritatea contractanta a sistemelor) are deja un consultant extern sau intern care poate realiza p

C4.  Principalele riscuri catre trebuie analizate si pregatite planurile de conflict sunt:

C4.1.      Reducerea sau disparitia fondurilor in momentul implementarii si mai ales in cazul post implementarii

C4.2.      Lipsa de know-how a utilizatorilor din mediul guvernamental dar in special rezistenta acestora la schimbare mai ales in cazul introducerii unor tehnologii avansate

C4.3.      Legislatia nationala genereaza probleme in procesul de achizitie si ulterior ridica probleme de investitii aditionale in procesul post-implementare

C4.4.      Lipsa de coeziune intre diversele organisme si organizatii guvernamentale ce poate duce la implementarea necorespunzatoare sau la functionarea ineficienta

Ciclul de viata al dezvoltarii proiectului GCLOUD in etapele sale initiale de constructie se va baza integral pe principliile de implementare ale proiectelor din domeniul tehnologiei informatiilor. Etapele principale atat ale ciclului de viata a dezvoltarii proiectului cat si cele pre si post implementare sunt asadar urmatoarele:

A.    Analiza specificatiile beneficiarului pe baza ipotezei C3 in vederea determinarii nevoilor de baza la care trebuie sa raspunda sistemul GCLOUD

a.     Se vor analiza necesitatilor primare formulate de beneficiar

b.    Se va realiza un plan de analiza a cerintelor pentru evitarea riscului C4.2 ce poate genera erori majore in procesul de inginerie a cerintelor

c.     Se vor realiza iteratii multiple ale analizei specificatiilor primare

d.    Se va analiza piata serviciilor de tip Cloud in vederea obtinerii formei finale a bugetului tinandu-se cont de riscul C4.1

e.     Pregatirea politicii de functionare-securitate pentru serviciile de tip Cloud privat

f.     Pregatirea politicii de functionare-securitate pentru serviciile de tip Cloud public (daca este cazul)

g.    Comunicarea permanenta intre beneficiarul principal al proiectului si institutiile beneficiare secundar (pe principiile sistemelor G2G) pentru evitarea riscului C4.4

h.     Determinarea metodei optime de abordare a investitiei – CAPEX sau OPEX pentru implementarea infrastructurii fizice a sistemului GCLOUD

i.      Se va aproba bugetul proiectului si se va lansa procesul (B)

j.      Pregatirea metodologiei de tratare a riscului C4.2 pentru etapa de testare si post-implementare a sistemului

B.    Lansarea procesului de achizitie a investitiei pentru proiectul GCLOUD

a.     Realizarea unui plan de evitare si conflic pentru riscul  C4.3

b.    Pregatirea documentatiei in conformitate cu legislatia in vigoare

c.     Lansarea procedurilor si atribuirea contractului

C.    Procesul de inginerie a cerintelor sistemului GCLOUD– continuare logica a procesului (A)

a.     Colectarea informatiilor generate de procesul (A)

b.    Realizarea de multiple iteratii de analiza, documentare, verificare-validare

c.     Obtinerea structurii finale de informatii de analiza continand:

                                          i.    Cazuri de utilizare

                                         ii.    Diagrame graf ale proceselor

                                        iii.    Diagrame graf cu fluxurile de date necesare asigurarii securitatii

                                        iv.    Schemele de baza ale tuplurilor informationale ce vor fi continute de sistem

                                         v.    Necesitatile de brokeraj de servicii de Cloud Computing in cadrul proiectului GCLOU

d.    Aprobarea documentatiei procesului de inginerie a cerintelor pentru lansarea etapei (D) de catre beneficiarul sistemului impreuna cu beneficiarii secundari in conformitate cu politica nationala/regionala de implementare a sistemelor de tip Guvern-catre-Guvern.

D.    Procesul de proiectare a sistemului GCLOUD

a.     Realizarea arhitecturii generale a modulelor GCLOUD in conformitate cu rezultatele etapei (B)

b.    Proiectarea sistemului de brokeraj a serviciilor de Cloud Computing

c.     Finalizarea proiectului de infrastructura fizica a sistemelor in vederea realizarii investitiei de capital sau a achizitionarii serviciilor de virtualizare (model CAPEX sau OPEX)

d.    Finalizarea proiectului de arhitectura pentru serviciile electronice (software) ale GCLOUD

E.    Procesul de implementarea a infrastructurii fizice si logice si a serviciile electronice aferente ale sistemului GCLOUD

a.     Dezvoltarea modulelor software necesare pe baza modelelor arhitecturale descrise la etapa (D) si a analizei din etapa (C)

b.    Implementarea infrastructurii fizice (CAPEX) si/sau a infrastructurii bazate pe servicii (OPEX)

c.     Lansarea in testare a serviciilor si realizarea de iteratii multiple testare-analiza-adaptare-testare

F.    Configurarea, testarea in pre-productie si punerea in productie a sistemului GCLOUD

a.     Finalizarea procesului de adaptare a modulelor software la cerintele beneficiarului principal si a beneficiarilor secundari prin procesul iterativ testare-configurare-testare

b.    Testarea in mediu controlat a formei finale a sistemului atat cu mijloace electronice automatizate cat si cu mediu de test uman (al furnizorului si al beneficiarului)

c.     Punerea in productie a sistemului in mediu controlat si intrarea in perioada de testare in productie

d.    Trecerea de la functionare in mediu controlat de productie la functionare in mediu de masa de productie pe baza metodologiei (A.j.)

e.     Realizarea de cursuri speciale pentru toate catogoriile de utilizatori ai sistemului (administratori, utilizatori, etc) in vederea minimizarii potentialului impact al riscului C4.2.

G.    Post-implementare

a.     Lansarea de procese de monitorizare si evaluare a functionarii sistemului GCLOUD

b.    Lansarea de procese de achizitie de servicii sau investitii pentru modificarea si intretinerea sistemului GCLOUD

c.     Realizarea de cursuri periodice pentru minimizarea impactului potential al riscului C4.4 si C4.2 atat cu utilizatorii din partea beneficiarului principal cat si cu cei din partea beneficiarilor secundari ai GCLOUD.

 

Ultima actualizare în Joi, 25 Decembrie 2014 09:35
 

Copyright Andrei Ionut Damian